score op Springest
Beste Opleider 2015
training & cursus OR

OR training & cursus

Maak uw ondernemingsraad effectiever met een actieve OR-training of -cursus op Schateiland. Uw ondernemingsraad wordt succesvoller als u meer aandacht besteedt aan de samenwerking en de communicatie. Met onze verfrissende en dynamische programma's leert de OR ieders talenten te benutten. Elke OR-training of -cursus wordt gegeven op één van onze unieke eilanden of op een bijzondere locatie bij u in de buurt.
Bekijk ook onze individuele OR-cursussen.
 

   Teambuilding met de OR

   OR-basiscursus Samen starten in de OR

   OR-cursus Samen werken met de WOR

   OR-training Samen werken aan invloed

   OR-training Samen werken aan competenties

   OR-training Samen werken aan de reorganisatie

   OR-training Samen werken in het DB

   OR-training Samen werken in de commissie

   OR-cursus Samen werken met de bestuurder

   OR-training Effectief communiceren in de OR

   OR-cursus Effectief vergaderen met de OR

   OR-training Win-win Onderhandelen als OR

   OR-cursus Profileren van de OR

   OR-training Communicatie met de achterban

   OR-training Samen schrijven aan een advies   OR-SPECIALS»

 

   BROCHURE OR-TRAININGEN 2017»

   BROCHURE FOLLOW UP TRAININGEN 2017»

 

  OPEN INSCHRIJVING OR-CURSUSSEN 2017:

   Basiscursus WOR (stoomcursus halve dag)

   Basiscursus nieuwe OR-leden

   Leiding geven aan de OR   BLOG VOOR ONDERNEMINGSRADEN»
• De 5 Gouden tips voor de OR en een onwelwillende bestuurder
• De 5 Gouden tips voor het gebruiken van het initiatiefrecht
• De 5 Gouden tips voor een OR met een internationale moeder
• De 5 grootste misverstanden over vernieuwing van de medezeggenschap
• De 5 Gouden tips voor de samenwerking tussen bestuurder en ondernemingsraad

 
     
   

  
 

   FOTO'S SCHATEILAND OR-TRAINING » 


  

   Suzie’s meest bekeken tips voor de OR:

   1. Effectief vergaderen in de OR

   2. Samen werken aan een reorganisatie

   3. Effectief communiceren met de achterban

 

   Recente OR-nieuwsbrieven:

   nieuwsbrief OR maart 2017

   nieuwsbrief OR november 2016

   nieuwsbrief OR maart 2016

   nieuwsbrief OR november 2015

 

   Artikelen Schateiland:

   Maak werk van uw netwerk

   Team OR gaat voor goud

   Haal alles uit uw commissie

   Wie schrijft, die blijft

   Een ondernemingsraad met een visie

   Een overtuigende ondernemingsraad

   Bereik meer in de vergadering

   Benut conflicten in de OR

 

   YouTube Schateiland Kanaal

 

 
Teambuilding met de OR

Teambuilding met de OR


 • Elkaar beter leren kennen
 • Benutten drijfveren OR-leden
 • Inzicht in communicatiestijlen
 • Beter leren samenwerken door actieve oefeningen
OR-basiscursus Samen starten in de OR

OR-basiscursus Samen starten in de OR


 • WOR-stoomcursus
 • Bepalen visie, prioriteiten en werkplan
 • Benutten kwaliteiten en drijfveren in samenwerking
 • Beter leren samenwerken door teambuilding
OR-cursus Samen werken met de WOR

OR-cursus Samen werken met de WOR


 • WOR-stoomcursus
 • Leer samen de WOR meer benutten
 • Oefenen met eigen instemmings- of adviesaanvraag
 • Speel als team het spel met de WOR-bestuurder
OR-training Samen werken aan invloed

OR-training Samen werken aan invloed


 • Meer invloed ondernemingsraad door gebruik ieders kwaliteiten
 • Leren omgaan met krachtenvelden organisatie
 • Vergadertijd effectiever gebruiken
 • Trainen praktijkcases met acteurs of OR-game
OR-training Samen werken aan competenties

OR-training Samen werken aan competenties


 • Bepalen belangrijkste OR competenties
 • Trainen competenties OR
 • Oefenen met eigen cases
 • OR maakt eigen ontwikkelplan
OR-training Samen werken aan de reorganisatie

OR-training Samen werken aan de reorganisatie


 • Inzicht in de juridische aspecten van een reorganisatie
 • Samen werken aan een advies- of instemmingsverzoek
 • Invloed krijgen bij de bestuurder tijdens reorganisatie of fusie
 • Draagvlak creeren bij de achterban
OR-training Samen werken in het DB

OR-training Samen werken in het DB


 • Kwaliteiten benutten DB-leden bij taakverdeling
 • Voorbereiden en leiden van OR- en overlegvergadering
 • Sturing geven aan OR als (zelfsturend) team en aan commissies
 • Stimuleren en feedback OR-leden
 • Organiseren en eerlijk verdelen OR-werk
OR-training Samen werken in de commissie

OR-training Samen werken in de commissie


 • Kwaliteiten benutten commissieleden
 • Effectief vergaderen in de commissie
 • Organiseren en eerlijk verdelen commissiewerk
 • Oefenen met presenteren en argumenteren standpunt
 • Leren van elkaar op bijzondere locatie
OR-cursus Samen werken met de bestuurder

OR-cursus Samen werken met de bestuurder


 • Bepalen speerpunten OR
 • Win-win onderhandelen
 • Bespreken verwachtingen met de bestuurder ondernemingsraad
 • Afspraken maken met de bestuurder en de ondernemingsraad
OR-training Effectief communiceren in de OR

OR-training Effectief communiceren in de OR


 • Inzicht in persoonlijke communicatiestijl
 • Oefenen met praktijksituaties
 • Feedback geven en actief luisteren
 • Communicatie met de omgeving
OR-cursus Effectief vergaderen met de OR

OR-cursus Effectief vergaderen met de OR


 • Vergaderstructuur: 5 gouden tips
 • Vergroten inbreng en besluitvaardigheid
 • Oplossen van meningsverschillen
 • Oefenen met eigen onderwerpen
OR-training Win-win Onderhandelen als OR

OR-training Win-win Onderhandelen als OR


 • Grip op het politiek krachtenveld
 • Achterhalen belangen bestuurder
 • Creatief nadenken over oplossingen
 • Meer bereiken bij de bestuurder
OR-cursus Profileren van de OR

OR-cursus Profileren van de OR


 • Bepalen waar de OR voor staat
 • Maken boodschap achterban
 • Communiceren met de achterban
 • Opvangen en vertalen signalen
OR-training Communicatie met de achterban

OR-training Communicatie met de achterban


 • Bepalen positionering en boodschap
 • Maken communicatieplan
 • Leren omgaan met signalen achterban
 • Oefenen met netwerken en presenteren
OR-training Samen schrijven aan een advies

OR-training Samen schrijven aan een advies


 • Samen besluiten over advies en argumentatie
 • Inzicht in het schrijven van een helder advies
 • Samen leren werken aan een concreet advies
 • Benutten van ieders kwaliteiten in dit proces
Basiscursus WOR (stoomcursus halve dag)

Basiscursus WOR (stoomcursus halve dag)


 • Rechten en plichten ondernemingsraad (WOR-stoomcursus)
 • Rollen en taken OR
 • Interactieve training op bijzondere locatie
Basiscursus nieuwe OR-leden

Basiscursus nieuwe OR-leden


 • Rechten en plichten OR (stoomcursus WOR)
 • Rollen en taken OR
 • Communicatie met bestuurder en achterban
 • Effectief vergaderen in de OR
 • Interactieve training op bijzondere locatie
Leiding geven aan de OR

Leiding geven aan de OR


 • Leiding geven zonder macht
 • Effectief voorzitten van de vergadering
 • Stimuleren van teamontwikkeling in de OR
 • Omgaan met krachtenveld bestuurder - OR - achterban
 • Leren van elkaar op bijzondere locatie