Schateiland Teambuilding Achtergrondfoto
Juridische OR-cursus / advies voor de OR

Schateiland OR Specials

 

   OR-cursus voor de oprichting van een OR

   OR-cursus PR/Public Relations

   OR-cursus Vitaliteit & Gezondheid

   WOR-cursus voor de bestuurder/directie

   Juridische OR-cursus / advies voor de OR

   OR-basiscursus FinanciŽn voor de OR

   OR-training Pensioen en de OR

   OR-training voor de zorg

   OR-training voor de Gemeente

   OR-training voor de Woningbouw

   OR-training voor non-profit & onderwijs

   OR-training voor Justitie

Schateiland Juridische OR-cursus / advies voor de OR

Na de algemene basiscursus WOR, komen er tijdens de zittingsduur van de ondernemingsraad vele juridische onderwerpen op de agenda zoals bijvoorbeeld de Werkkostenregeling (WKR), het (vernieuwde) ontslagrecht, Arbowetgeving of de Arbeidstijdenwet. Soms wordt de medezeggenschap geconfronteerd met een fusie of overname waarbij niet duidelijk is wat de juridische positie van de ondernemingsraad en/of de medewerkers is. Met onze juridische maatwerkcursus of -workshop krijgt uw ondernemingsraad antwoord op al zijn vragen.

Het kan ook zijn dat uw ondernemingsraad bijgepraat wil worden over actuele wijzigingen van de Wet op de Ondernemingsraden of de Arbowet zoals medezeggenschap bij (top)beloning van bestuurder, invloed op het pensioen of op de preventiemedewerker. Dat kan met onze juridische OR-trainingen of OR-cursussen over een specifiek onderwerp. Uw ondernemingsraad kan ook worden begeleid door een juridisch specialist/advocaat bij een instemmings- of adviestraject met juridische haken en ogen.

Daarnaast geven wij training en advies voor de ondernemingsraad op het gebied van caoís, sociale plannen, opstellen van OR-reglementen, ondernemingsovereenkomsten en advies- en instemmingsaanvragen/procedures. Ook kunnen wij de medezeggenschap en de bestuurder begeleiden bij overlegvergaderingen om ervoor te zorgen dat deze goed verlopen.

Wilt u meer weten? Stuur ons een mail.

Klantreactie


  quote-or-basiswor