Schateiland Achtergrondfoto
Special: Training gemeente

Schateiland Training Zelfsturende teams

 

   Training zelfsturende teams

   Training feedback geven en ontvangen

   Training klantgerichtheid

   Training effectief communiceren

   Training be´nvloeden van de omgeving

   Training presenteren en profileren

    

   Special: Training gemeente

   Special: Training advocaten

   Special: Talent- en traineeprogramma's

Special: Training gemeente

Schateiland biedt training en procesbegeleiding voor de gemeente. Veel gemeenten zijn druk bezig met aanzienlijke decentralisaties. Het sociaal domein is flink in beweging. Van de gemeenten wordt daarbij een regierol verwacht. De lokale partners moeten gestimuleerd worden om samen te werken.

Schateiland helpt de gemeente hierbij met procesbegeleiding en training. Wij zijn gespecialiseerd in het versnellen van vaak complexe besluitvorming en het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Zo bereikt de gemeente concrete resultaten bij de uitvoering van de nieuwe taken. Op onze eilanden overbruggen wij de 'eilandjes'. De dynamische werkvormen geven energie.

Wij bieden:

  1 - Procesbegeleiding
 • Concretiseren van de decentralisaties en de veranderingen in het sociaal domein, invulling geven aan regierol
 • Effectief vergaderen en besluitvorming over visie, doelen, rolverdeling en acties in nieuwe samenwerkingsverbanden zoals sociale wijkteams
 • Verbinden lokale partners en samenwerkingsafspraken maken
 • Bij fuserende gemeenten (of onderdelen daarvan)

  2 - Training
 • Training gespreksvoering aan het loket of in de wijk
 • Training omgaan met weerstand bij verandering
 • Training resultaatafspraken maken en voortgang bewaken in rol van regisseur
 • Train de trainer voor geven van workshops 'eigen kracht'
 • Training effectief vergaderen als regisseur

  3 - Teambuilding
 • Verbeteren samenwerking binnen en tussen gemeenten
 • Meer gebruik maken van elkaars talenten en ervaring
 • Oplossen belangentegenstellingen en cultuurverschillen

á

Wilt u meer weten? Stuur ons een mail

Klantreactie


  quote-teamtraining-gemeente