De 5 Gouden tips voor teamontwikkeling in de ondernemingsraad (OR)

Ondernemingsraden kunnen meer bereiken als ze actief werken aan teamontwikkeling. In theorie lijkt het makkelijk. In de praktijk blijkt het taai. En voor je het weet zijn er alweer OR-verkiezingen. Patrick Lencioni legt mooi ‘De 5 frustraties van teamwork’ bloot. Wij geven de Gouden tips voor het oplossen van deze frustraties in de OR.

1) Werk aan vertrouwen in de OR
Vertrouwen is de basis voor een succesvolle OR. Je kunt alleen vertrouwen opbouwen door elkaar beter te leren kennen en actief positieve gezamenlijke ervaringen te creëren. Dit vanzelf laten gebeuren kost teveel tijd. Je ontkomt daarom niet aan wat minder spontane werkvormen zoals een kwaliteitenspel of de teambingo. Persoonlijkheidstesten zoals de drijfverentest geven wat meer diepgang. En creëer een positieve teamervaring door het team een probleem te laten oplossen, iets te laten besluiten of iets te laten maken.

2) Los sluimerende meningsverschillen in de OR op
Het goed oplossen van conflicten of meningsverschillen geeft een boost aan de teamontwikkeling. Dat is moeilijk en zeker niet leuk, maar wel de moeite waard. Het klopt dat de sfeer op de korte termijn niet verbetert, op de langere termijn wel. Probeer als OR eens anders naar een meningsverschil te kijken. Zie het als stevige discussie. Zet een inhoudelijk meningsverschil op de agenda en bespreek het tijdens het OR-overleg. De OR kan met oplossingen komen en neemt een besluit. Om goed om te kunnen gaan met emoties is het handig om als OR inzicht te hebben in verschillende communicatiestijlen, conflictstijlen en/of ieders drijfveren. Deze tools geven een gemeenschappelijke taal om het meningsverschil wat neutraler te kunnen bespreken.

3) Zorg voor commitment bij besluiten en de uitvoering daarvan
In sommige ondernemingsraden wordt veel gepraat maar worden geen heldere besluiten genomen. En als er dan wel iets wordt besloten, is het besluit niet heel concreet of worden de acties niet uitgevoerd. De OR-leden hoeven zich zo niet echt te committeren aan de OR. Besluiteloosheid geeft de OR anderzijds wel een gevoel van onvrede omdat je niet vooruit komt. Stimuleer de OR om besluiten te nemen, ook al is niet iedereen het ermee eens en zelfs als niet 100% zeker is dat het besluit juist is. Kom alleen bij hoge uitzondering terug op genomen besluiten. Lees ook ‘De 5 Gouden vergadertips voor de OR’.

4) Neem samen verantwoordelijkheid en spreek elkaar aan
Als er besluiten zijn genomen en als ieders verantwoordelijkheid duidelijk is, kan de OR samen aan de slag. Iedereen moet dan natuurlijk wel de verantwoordelijkheid nemen om zijn taken uit te voeren. De meest krachtige stimulans hiervoor zijn collega OR-leden. Met hen heb je iets afgesproken, zij wachten op je bijdrage. OR-leden kunnen elkaar stimuleren door de voortgang te bespreken en elkaar feedback te geven. De mate waarin OR-leden elkaar aanspreken, tekent de volwassenheid van de ondernemingsraad.

5) Besteed aandacht aan resultaten
Teamontwikkeling is leuk, maar uiteindelijk gaat het toch om de resultaten voor de achterban. Zorg daarom dat iedereen weet aan welke drie belangrijkste concrete resultaten door de OR wordt gewerkt. Bespreek steeds in hoeverre de OR deze resultaten aan het halen is. En bespreek ook ieders bijdrage daaraan. Op deze manier hebben OR-leden er belang bij om elkaar op te zoeken, knelpunten op te lossen en elkaar feedback te geven.

Wil je weten hoe Schateiland je kan helpen bij teamontwikkeling van de ondernemingsraad, bijvoorbeeld met het programma ‘Teambuilding met de OR? Bel ons dan op 0633834091 of mail ons via info@schateiland.com. Of kijk hier voor een geschikte or-cursus of or-training.

Deel dit bericht...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Dit bericht is geplaatst in OR-cursus en training met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.