De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad en flexibilisering (OR)

De werkgever die levenslang voor de werknemer zorgt, bestaat niet meer. De werkgever wil kunnen inspringen op de snel veranderde markten en marktomstandigheden. Van medewerkers wordt verwacht dat ze flexibel zijn: ’s avonds bereikbaar, niet moeilijk doen over overwerk en zeker geen onregelmatigheidstoeslagen meer willen ontvangen. In de ogen van sommige medewerkers worden ‘oude rechten afgebroken’. Als ondernemingsraad heb je over veel onderwerpen instemmingsrecht (artikel 27 WOR). Hoe vernieuwend stel je je als ondernemingsraad op? Lees onze 5 Gouden tips over de ondernemingsraad en flexibilisering.

1)  Bepaal eerst de visie van de ondernemingsraad op flexibilisering
De discussies die in de ondernemingsraad over flexibilisering worden gevoerd, beperken zich soms teveel tot losse onderdelen zoals variabele werktijden, bereikbaarheid buiten kantooruren, thuiswerken, overwerk, aanpassing van de vakantie-of verlofregeling. Bepaal eerst je visie op flexibilisering van de arbeid en van de arbeidsomstandigheden. In hoeverre onderschrijft de ondernemingsraad de noodzaak voor de onderneming om te flexibiliseren? Hoeveel mag de werkgever van de werknemer verlangen? Flexibiliseren moet geen doel op zich zijn; er moet een door de maatschappij of door de markt ingegeven reden zijn. Soms wordt flexibilisering als excuus gebruikt om een aantal -voor de ondernemer- duurdere verworven arbeidsvoorwaarden af te schaffen.

2) Bekijk vervolgens verschillende mogelijke maatregelen in samenhang
Het komt niet vaak voor dat de bestuurder in één keer komt met een totaalpakket aan maatregelen voor flexibilisering. Vaak wordt een aantal instemmingsverzoeken op losse onderdelen aan de ondernemingsraad voorgelegd. Voorkom dat het voeren van de strategische discussie hiermee wordt overgeslagen. Zet flexibilisering zelf op de agenda voor de overlegvergadering. Bespreek dan de visie van de ondernemingsraad en geef een concreet beeld van hoe flexibilisering er volgens de OR uit zou kunnen zien. De verschillende maatregelen die de bestuurder voor ogen heeft kunnen dan in onderlinge samenhang worden besproken. Dit zorgt er ook voor dat er nog wat valt te onderhandelen.

3) Voer geen achterhoedegevecht namens een beperkt aantal medewerkers
De ondernemingsraad wordt volgens de WOR geacht niet alleen de belangen van de medewerkers, maar ook die van de onderneming mee te laten wegen. De ondernemer kan een legitieme reden hebben om de arbeidsvoorwaarden in te perken. Bijvoorbeeld omdat de concurrentiepositie van de onderneming verslechtert door de relatief hoge kosten van bepaalde (gedateerde) arbeidsvoorwaarden. Een andere reden kan zijn het verbeteren van de klantgerichtheid; de klant verwacht een snelle reactie en ruime openingstijden. Medewerkers zijn niet zozeer gewend om op deze manier te denken. Sommigen hebben (principieel) geen begrip voor besluiten die leiden tot verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Deze medewerkers verwachten dat de ondernemingsraad voor ze opkomt. De ondernemingsraad zou zich hier niet teveel door moeten laten leiden, zeker niet bij het onderwerp flexibilisering. Flexibilisering heeft voor medewerkers ook voordelen. Verder is de ontwikkeling naar een meer flexibele medewerker niet te stuiten. Een tegenwerkende ondernemingsraad kan de onderneming en daarmee de medewerker op achterstand zetten. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden.

4) Zoek oplossingen die de bestuurder veel opleveren en de medewerker niet te veel kosten
De bestuurder is er niet altijd op uit om de medewerker in de portemonnee te treffen. Hij wil dat medewerkers beter bereikbaar zijn, sneller reageren en bereid zijn hun takenpakket aan te passen als dat nodig is. De ondernemingsraad zou daarom volgens de principes van het win-win onderhandelen kunnen bepalen

  • wat voor de bestuurder belangrijk is
  • wat de mogelijkheden zijn om hieraan tegemoet te komen en
  • hoe daarbij voor de medewerker bezwarende maatregelen kunnen worden voorkomen door een alternatief te kiezen met hetzelfde effect.

Dit vraagt een vragende houding, de nodige creativiteit en onderhandelingsvaardigheden. In jouw ondernemingsraad zijn vast mensen te vinden die deze competenties in huis hebben.

5) Manage de verwachtingen van de achterban
Het onderwerp flexibilisering ligt vaak gevoelig binnen de achterban. Het is concreet en komt dichtbij, soms zo dichtbij dat het de work-life balance kan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om goed met de achterban in gesprek te blijven. Leg uit wat de visie van de ondernemingsraad is en waarom de ondernemingsraad met bepaalde besluiten meegaat. Vertel ook wat de ondernemingsraad heeft gedaan om te zorgen voor een win-win situatie: een flexibelere medewerker en niet te kostbare ingrepen in de arbeidsvoorwaarden.

Wil je weten hoe Schateiland uw ondernemingsraad kan helpen bij het thema flexibilisering? Bel ons op 0626961659 of mail ons via info@schateiland.com. Wij helpen uw ondernemingsraad met plezier op weg.

Deel dit bericht...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Dit bericht is geplaatst in OR-cursus en training met de tags . Bookmark de permalink.