De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad als zelfsturend team

Terwijl in veel organisaties teams zelfsturend worden, blijft de ondernemingsraad vaak traditioneel werken. De voorzitter en secretaris trekken meestal de kar. De rest van de ondernemingsraad heeft vaak substantieel minder taken en verantwoordelijkheid. Waarom wordt je als ondernemingsraad niet ook een zelfsturend team? Dat zal voor sommige voorzitters een opluchting zijn. Hier onze 5 Gouden tips.

Tip 1: Zorg dat alle OR-leden echt willen
Een zelfsturende ondernemingsraad kan alleen werken als iedereen hiervoor echt gemotiveerd is. Ga daarom expliciet bij ieder OR-lid na of hij of zijn het echt wil. Bespreek daarbij de leuke kanten, maar ook de nadelen zelfsturende teams. Verder zal je je als ondernemingsraad moeten afvragen of er voldoende basis is voor het worden van een zelfsturend team. Het vraagt een bepaald niveau van teamontwikkeling. Is er voldoende vertrouwen? Hoe verloopt de communicatie in de OR? Kan en wil iedereen de verantwoordelijkheid nemen voor zowel het eigen OR-werk als het OR-resultaat? Ben je er nog niet helemaal klaar voor, werk dan eerst aan de basis, bijvoorbeeld door teambuilding met de OR.

Tip 2: Verdeel de verantwoordelijkheden
Tijdens de inrichtingsfase van een zelfsturende ondernemingsraad wordt de basis gelegd voor het succes. Gooi alle taken en verantwoordelijkheden van de ondernemingsraad op een hoop en verdeel deze op basis van ieders kwaliteiten en ambities. Je kunt blijven werken met vaste commissies, maar je kunt ook afspreken om per (nieuw) onderwerp de taken te verdelen. Naast het inhoudelijk werk, moet ook de verantwoordelijkheid voor de samenwerking in de ondernemingsraad worden belegd. Wie zorgt voor het opstellen van de agenda en de organisatie van de OR-vergadering (naast de ambtelijk secretaris)? Wie faciliteert de besluitvorming; een per onderwerp wisselende voorzitter of een vaste voorzitter? Ik denk dat het het beste werkt om één OR-lid voor een (deel)onderwerp verantwoordelijk te maken: dus agenderen, beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming en het zorgen voor een nette schriftelijke reactie op een advies- of instemmingsaanvraag.

Tip 3: Zorg voor één gezicht naar buiten
Hoewel je als ondernemingsraad intern prima zelfsturend en zonder vaste voorzitter kunt functioneren, zal de buitenwereld behoefte hebben aan één gezicht. Dat geldt vooral voor de bestuurder. Bij wie moet de bestuurder binnenlopen om even iets te bespreken? Zorg er daarom voor dat één persoon contactpersoon is van de bestuurder en uit dien hoofde op de hoogte is van de stand van zaken in alle dossiers. Veel ondernemingsraden willen hier liever een tweede persoon naast hebben om te voorkomen dat informele gesprekken door de bestuurder verkeerd kunnen worden uitgelegd. Voor het contact met de achterban kunnen verschillende mensen verantwoordelijk zijn. Dat geldt voor het zenden als voor het ontvangen van informatie.

Tip 4: Spreek elkaar meer aan op verantwoordelijkheden
Als zelfsturend team heeft de ondernemingsraad gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. Dat betekent dat iedereen elk OR-lid moet willen en kunnen aanspreken op de voortgang, de kwaliteit en het resultaat. Dit is een lastig punt voor de ondernemingsraad als zelfsturend team. Door het ontbreken van hiërarchische verantwoordelijkheid is dat ook in een ‘gewone’ ondernemingsraad niet makkelijk, óók niet voor de voorzitter. Vandaar ook tip 5.

Tip 5: Blijf bespreken hoe het gaat
Uiteraard moeten de voortgang van de werkzaamheden regelmatig worden besproken. Besteed daarnaast minimaal 5% van je tijd aan het bespreken van de samenwerking. Doe dat als vast onderdeel van iedere vergadering. Geef elkaar feedback. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Los meningsverschillen en sluimerende conflicten zo snel mogelijk op. Pas afspraken of de taakverdeling tijdig aan als in de praktijk blijkt dat iets niet werkt.

Geheel zelfsturend worden is misschien niet altijd nodig of mogelijk. Méér zelfsturend worden is voor de meeste ondernemingsraden een mooi streven. Wil je weten hoe Schateiland jouw ondernemingsraad kan helpen om meer zelfsturend te worden? Bel ons dan op 0626961659 of mail ons op info@schateiland.com.

Deel dit bericht...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Dit bericht is geplaatst in OR-cursus en training met de tags , . Bookmark de permalink.