De 5 Gouden tips voor de ondernemingsraad bij het verminderen van werkdruk

Als je iemand vraagt hoe het op zijn werk gaat, zegt hij vaak dat hij het te druk heeft. Ruim 60% van de werknemers heeft last van werkdruk, bijna 70% heeft geen energie meer over na een werkdag. De werkgever vindt de klachten soms maar vaag en denkt dat werknemers zeuren en geen prioriteiten kunnen stellen. Wat kan de OR doen om werkstress te helpen verminderen?

1) Bespreek je ‘onderbouwde’ zorgen met de bestuurder
Sommige bestuurders worden een beetje kriegelig als de OR regelmatig aangeeft dat medewerkers het te druk hebben. De bestuurder denkt soms dat deze signalen wat gekleurd zijn omdat de OR de klagers verwoordt en de rest van de medewerkers niet. Zorg daarom voor een onderbouwd verhaal. Doe een onderzoekje, bespreek het eerst met managers, staaf het met stijgend ziekteverzuim of met effectiviteitscijfers. Als je uit kan leggen dat werkstress geld kost, wil de bestuurder zeker wel luisteren. Bespreek eerst wat de bestuurder doet en wil doen aan het voorkomen van te hoge werkdruk.

2) Kom zelf met een voorstel
De bestuurder weet soms ook niet zo goed wat hij met deze toch soms wat vage klachten aan moet. Maak daarom gebruik van je initiatiefrecht (artikel 23 WOR) en kom met een voorstel. De bestuurder zal in elk geval gemotiveerd moeten reageren. Werkdruk kent vele oorzaken en daarom ook vele oplossingen. Wat altijd helpt is dat werkdruk bespreekbaar wordt gemaakt op de werkvloer. Dat zou de ondernemingsraad mede kunnen organiseren. Verder helpen duidelijke verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden en regelmatige functioneringsgesprekken om te bespreken hoe de medewerker prioriteiten kan stellen om de werkdruk te verminderen. De ondernemingsraad zou met de bestuurder en ook met HR kunnen bespreken hoe hierin meer kan worden geïnvesteerd.

3) Wees redelijk en creatief
In deze tijd is het in veel organisaties niet reëel om maatregelen voor te stellen die veel geld kosten. Wees daarom redelijk en bedenk als ondernemingsraad eerst wat er binnen de bestaande kaders kan worden gedaan om de werkdruk te verminderen. Sommige dingen kosten geen geld en zijn wel effectief. Zoals het verbeteren van de communicatie vanuit de directie, bijvoorbeeld over de toekomst van de organisatie of over een op handen zijnde reorganisatie. Verder is het belangrijk om creatief te zijn met oplossingen. Wordt het werk eigenlijk wel effectief uitgevoerd? Horen bepaalde werkzaamheden eigenlijk wel bij het bedrijf? Wordt er goed samengewerkt binnen teams en tussen teams? Als dát de werkdruk allemaal niet vermindert, kan je altijd nog voorstellen om meer mensen aan te nemen.

4) Gebruik je instemmingsrecht om mede beleid te maken
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, invoering en wijziging van Arbobeleid en bij ziekteverzuimbeleid (art. 27 lid 1 sub d WOR). Als de bestuurder dit beleid aan wil passen, heeft de OR daarbij een stevige positie. Als proactieve ondernemingsraad kan je daarbij specialisten inschakelen zoals een preventiemedewerker, een ziekteverzuimconsulent of de arbodienst. Zorg dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak worden opgesteld. Dit helpt om onderbouwd je instemming te verlenen of te onthouden.

5) Benut je positie als schakel tussen werkvloer en bestuurder
De ondernemingsraad neemt – als het goed is – een natuurlijke rol in tussen de werkvloer en de bestuurder. Om deze rol echt in te kunnen vullen, zal de OR tijd moeten investeren in het contact met de medewerkers die last hebben van werkdruk. Zoek ze actief op, vraag ze wat er niet goed gaat en vergeet ook niet te vragen welke oplossingen zij zien om werkdruk te verminderen. Verzamel deze informatie, haal de rode draad eruit en presenteer je conclusies met een aantal aanbevelingen aan de bestuurder. De bestuurder zal de OR dankbaar zijn. Zelf staat hij vaak teveel op afstand om op deze manier gesprekken met medewerkers te kunnen voeren.

Wil je meer weten over Schateiland, bel ons dan op 06-26961659 of mail ons via info@schateiland.com. Wij helpen uw OR graag verder.

Deel dit bericht...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Dit bericht is geplaatst in OR-cursus en training met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.