De 5 Gouden tips voor samenwerken met minder actieve OR-leden

In iedere ondernemingsraad zitten OR-leden die minder actief zijn dan andere leden. Meestal trekken de (vice-)voorzitter en de (ambtelijk) secretaris de kar en zijn er nog een paar actieve leden. Dat is op zichzelf niet erg. Maar wat doe je met OR-leden die wel erg weinig bijdragen? Hier onze 5 Gouden tips.

1) Verdiep je in het inactieve OR-lid
Het begin van de oplossing van een probleem is altijd het verdiepen in de belevingswereld van de ander. Hoe moeilijk dat soms ook is. Vooral omdat inactieve leden tot een hoop irritatie kunnen leiden bij OR-leden die, naast hun gewone werk, veel tijd en energie in de ondernemingsraad steken. Probeer te ontdekken wat de reden van deze weinig actieve houding is. Heeft deze OR-collega het te druk of krijgt hij te weinig tijd voor OR-werk? Gaan bepaalde discussies of onderwerpen het abstractieniveau van deze OR-leden te boven? Zit het OR-lid in een commissie die achteraf toch niet zo passend is? Vraag het eens.

2) Maak het OR-werk beter behapbaar en bespreek de voortgang
Voor OR-leden met minder tijd of intrinsieke motivatie voor de ondernemingsraad is mee doen aan al het OR-werk soms te veel gevraagd. Het kan helpen om deze leden gerichter om een bepaalde bijdrage te vragen. Laat ze niet elke keer alle stukken lezen voor de vergadering, maar alleen bepaalde stukken die relevant zijn. Of geef aan waar de OR-leden bij het lezen op moeten letten. Verder is een algemene taak zoals ‘lid commissie Communicatie/PR’ soms niet concreet genoeg. ‘Eens in de drie maanden een nieuwsbrief maken’ is dat wel. Stel je als voorzitter/DB op als een faciliterende manager. Geeft duidelijke doelen mee en een tijdspad. Bespreek regelmatig hoe ver het OR-lid is met zijn taak. Denk mee als zo’n OR-lid niet verder komt. Houdt functioneringsgesprekken zonder het zo te noemen.

3) Hou het leuk om voor de ondernemingsraad te werken
Soms ontstaat er tijdens een zittingsperiode een wat negatieve sfeer. Er is onderlinge onvrede over de bijdrage van bepaalde leden en daar wordt regelmatig direct of indirect iets over gezegd. De inactieve OR-leden voelen zich verder in de hoek gedrukt en verliezen alleen nog maar meer motivatie om eens lekker aan de slag te gaan. Zorg er daarom voor dat de sfeer goed blijft. Besteed ook tijd aan wat er wel goed gaat, aan de persoonlijke kant, aan de ondernemingsraad als team, geeft het OR-lid mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een OR-cursus of -training die past bij zijn afgebakende taak.

4) Betrek het OR-lid actief door andere vormen te kiezen
Sommige OR-leden zeggen nooit iets tijdens de vergadering en wekken stellig de indruk dat ze in slaap dreigen te vallen. Dat ligt natuurlijk aan het OR-lid zelf, maar misschien ook aan de manier van vergaderen. Soms zijn bepaalde andere OR-leden ook wel dominant aanwezig en duren discussies misschien ook wel te lang zonder dat er een besluit wordt genomen. Denk daarom eens aan andere vormen om inactieve OR-leden bij de vergadering te betrekken: een rondje, werken in kleinere groepjes, vooraf vragen iets specifieks voor te bereiden, eens vragen wat het OR-lid er van vindt (zonder ze echt ‘de beurt te geven’). Lees ook onze 5 Gouden tips over effectief vergaderen.

5) Houdt functioneringsgesprekken en geef duidelijke grenzen aan
Het houdt natuurlijk wel een keer op met het kansen geven, het vriendelijk vragen en betrekken. Sommige OR-leden maken er willens en wetens een potje van. Soms is hun echte motivatie dat ze uren krijgen voor het OR-werk of dat ze (onterecht) denken ontslagbescherming te hebben. Met deze leden zouden door de voorzitter/het DB serieuze functioneringsgesprekken moeten worden gevoerd. Ook al ben je niet de hiërachisch leidinggevende en kan je een ander OR-lid niet ontslaan. In zo’n gesprek kan je feedback geven en aangeven wat je wil dat het OR-lid meer of minder gaat doen. Op een gegeven moment kan je een OR-lid de keuze voorleggen of hij wel in de OR wil blijven.

Wil je weten hoe Schateiland jou als voorzitter of jullie als dagelijks bestuur kan helpen met het leiding geven aan de ondernemingsraad? Bel ons op 0626961659 of mail naar info@schateiland.com. Wij helpen je graag op weg.

Deel dit bericht...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Dit bericht is geplaatst in OR-cursus en training met de tags . Bookmark de permalink.